Barabara i Ryszard Blajer, 41-500 Chorzów, ul. Mielęckiego 29, tel./fax 32 249 00 82, 601 437 387